INFORMACJE Z PRZEDSZKOLA

PIERWSZA POMOC W PRZEDSZKOLU

24.09.2019. nasze przedszkole odwiedziła Pani, która jest ratownikiem medycznym i poprowadziła „Pluszakowe animacje z pierwszej pomocy”. W spotkaniu wzięły udział grupa przedszkolna i zerówka. Pani z pomocą pluszaków : Sępa Daniela, Królicy Anny i Świnki Peppy mówiła o tym, co należy zrobić w trudnych sytuacjach takich jak: złamana noga czy rana oraz jakie informacje należy podać dzwoniąc pod numer 112. Dzieci mogły same zobaczyć i dowiedzieć się do czego służy: szyna Kramera, kołnierz ortopedyczny, worek ambu, defibrylator, folia, sztuczny lód. Na zakończenie zajęć dzieci dostały bandaże i same wcieliły się w role ratowników medycznych.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

Dzieci z oddziałów przedszkolnych obchodziły ten dzień bardzo radośnie. Uroczystość została rozpoczęta po odśpiewaniu przez dzieci piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”, a potem panie wychowawczynie zaprosiły wszystkich do wspólnej zabawy i udziału w konkursach. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej, brały udział w konkurencjach sportowych oraz zmagały się z balonami, które ozdobiły zgodnie z własnymi pomysłami. Na zakończenie zabawy nauczyły się wierszyka pt. „Dzień Przedszkolaka”. Za dzielne wykonanie zadań otrzymały medale „Wzorowego Przedszkolaka”. Radość, śmiech i głośny doping uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie. Życzymy wszystkim dzieciom, aby uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia, nie tylko od święta.

 

REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zarządzenie wójta

Terminy przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Od grudnia 2018r. do czerwca 2019r. w oddziałach przedszkolnych jest realizowany Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Główne cele tego Programu to:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed eksplozją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

List do Rodziców
Szanowni Rodzice!
Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na zdrowie ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne (tj. aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nie używanie środków psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w profilaktyce palenia tytoniu.
 Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć rozmiar tej epidemii, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.
Badania psychospołecznych uwarunkowań palenia tytoniu duże znaczenie przypisują środowisku rodzinnemu, w jakim wzrastają dzieci. Nie ulega wątpliwości, ze pierwszym środowiskiem rozwojowym i wychowawczym dziecka jest rodzina, która kształtuje wzory zachowań w odniesieniu do nałogu palenia tytoniu. Ponadto prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, gdy palą rodzice lub starsze rodzeństwo, a także wówczas, gdy rodzice przejawiają tolerancję wobec prób palenia przez dzieci.
Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę         na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym, zasadnym jest przeprowadzenie wśród dzieci w wieku przedszkolnym programu profilaktyki antytytoniowej. Jest to wiek, w którym kształtują się postawy wobec tytoniu u dzieci często stykających się z osobami palącymi.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w przedszkolnej antytytoniowej edukacji. Program profilaktyki tytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” ukierunkowany jest na wdrażanie dzieci do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.

                Program składa się z pięciu zajęć

 1. Wycieczka – podczas której dzieci będą obserwowały różne źródła dymu.

Szanowni Rodzice! Wysłuchajcie uważnie Waszych dzieci, porozmawiajcie chwilę, podzielcie się swoimi uwagami na temat otaczającego Was środowiska. Pomóżcie dziecku znaleźć                i powycinać z gazet ilustracje z obiektami, z których wydobywa się dym.

 1. Co i dlaczego dymi? – dzieci opowiedzą o różnych źródłach dymu, przyczynach wydobywaniasię dymów.

Szanowni Rodzice! Wasze dzieci na pewno pochwalą się wiedzą na temat tego, co i dlaczego dymi. Opowiedzą, jak wspólnie z innymi robiło gazetkę na ścianie z prac plastycznych lub kącik antytytoniowy. W tym dniu przyniosą jeszcze jedną ważną informację: „papieros dymi, gdyż spala się w nim tytoń, zaś palenie tytoniu niczemu nie służy i szkodzi zarówno temu, kto pali, jak również osobom wdychającym dym”.

 1. Jak się czuję, kiedy dymi papieros? – dzieci dowiedzą się o szkodliwości dymu tytoniowego.

Szanowni Rodzice! Wysłuchajcie spokojnie wrażeń Waszego dziecka z ćwiczeń oddechowych, zapytajcie, jakim powietrzem lubi oddychać. Dziecko na pewno będzie opowiadało lub pokazywało jak się czują lub zachowują zwierzęta i kwiaty oddychające zanieczyszczonym powietrzem. Z przedszkola z pewnością przyniesie portret dinozaura Dinusia, zapytajcie, kim   on jest, czego nie lubi. Pomóżcie pokolorować dziecku portret Dinusia. Zachęcajcie do działania i do opowiadania.

 1. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? – dzieci dowiedzą się o skutkach palenia tytoniui o szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy.

            Szanowni Rodzice! Wasze dzieci nauczyły się piosenki o Dinusiu, z pewnością będą chciały Wam ją zaśpiewać. Poświęćcie im trochę czasu, posłuchajcie, co mają Wam do powiedzenia.

 1. Jak unikać dymu tytoniowego? – dzieci dowiedzą się, w jakich miejscach mogą być narażonena dym tytoniowy i jak w takiej sytuacji mogą się zachować.

Szanowni Rodzice! Wspierajcie Wasze dzieci, gdy będą się bronić przed wdychaniem dymu tytoniowego i narysują, bądź umieszczą w swoim pokoju znak zakazu palenia. Nie złośćcie się na nie. Wasze dzieci mają prawo decydować, co się wokół nich dzieje. W naszym programie nie występujemy przeciwko Wam, nie pada ani jedno zdanie dyskryminujące palących rodziców. Chcemy natomiast wdrożyć Wasze dzieci do podejmowania świadomych wyborów wobec palenia tytoniu. Dlatego ważna jest Wasza współpraca z wychowawcą przedszkolnym dziecka. To on udzieli Wam szczegółowych informacji i wskazówek w zakresie realizacji przedszkolnej edukacji antytytoniowej, do której serdecznie zapraszamy.

Szanowni Rodzice, pamiętajcie, że programy profilaktyczne realizowane w przedszkolach, a później w szkołach to nie wszystko! W dużej mierze to od Was zależy, czy Wasze dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy tez nie.

Dlatego pamiętajcie, aby:

 • pokazać dobry przykład swoim zachowaniem,
 • spędzać z dzieckiem dużo czasu – jednak nie ilość a jakość się liczy!
 • umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko,
 • rozmawiać z dzieckiem o świecie, nawet na trudne tematy,
 • ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu,
 • prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują media, ponieważ środki masowego przekazu (reklamy, filmy) są dla dzieci głównym źródłem informacji na temat picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków,
 • pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez zachęcenie do pracy nad sobą oraz unikanie porównywania ich z innymi. Negatywne wyobrażenie o sobie sprzyja używaniu środków psychoaktywnych, pozytywny stosunek do własnej osoby uodparnia na presję społeczną,
 • zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Wszystkie dzieci kochają misie, to jedna z najbardziej znanych i ulubionych zabawek. A kto z nas dorosłych nie wraca pamięcią do pierwszego ukochanego misia?  Od ponad 100 lat towarzyszą dzieciom na całym świecie. To z nim dzielą się radościami i smutkami, jemu powierzają  największe tajemnice. On pocieszy, doda otuchy i do niego przytulają się zasypiając. Jest  przyjacielem, który jest zawsze wtedy, kiedy go najbardziej potrzebują.

Dlatego 23 listopada 2018 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadzie obchodziły Dzień Pluszowego Misia pod hasłem: „Za co kochamy pluszaki” metodą projektu.

Projekt był realizowany w tygodniu poprzedzającym datę 25 listopada przez dzieci z grupy 3,4,5-latków i 6-latków pod kierunkiem p. Renaty Sidor i p. Anny Studzińskiej. W ostatni dzień realizacji przedsięwzięcia nastąpiła uroczysta kulminacja, czyli prezentacja osiągnięć wszystkich jego uczestników. Na holu szkoły zostały przygotowane: wystawa maskotek – misiów, wystawa misiów zrobionych przez dzieci, wystawka pod hasłem „Misiowe lekturki”, na której zaprezentowane zostały pozycje z literatury dziecięcej m.in. o Kubusiu Puchatku, Misiu Uszatku oraz czasopisma „Miś” i „Kubuś Puchatek”, prezentacja wierszy o misiach, gadżetów i piosenek. Celem całego przedsięwzięcia było między innymi: przybliżenie  dzieciom, w sposób bardzo przystępny, historii powstania pluszowego misia, przedstawienie różnych sylwetek misiów – bohaterów literackich, filmowych i muzycznych np. Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, Misia Colargola i innych, zachęcenie do  poszanowania zabawek, wdrażanie do wypowiedzi na bliski dzieciom temat, zachęcanie do wspólnego śpiewania piosenek oraz zabawy przy muzyce.

Tego dnia dzieci przyniosły z domu swoje ulubione maskotki, przywitały je piosenką na powitanie i  zaprosiły do zabawy. Brały udział w mini konkursie „Co wiem o misiach?”, oglądały film z cyklu: „Miś Uszatek”, ale przede wszystkim bawiły się przy wybranych przez siebie piosenkach –„Niedźwiadek”, „Jadą, jadą misie”, „Miś w przedszkolu”, „Mały miś”. Każda grupa wyrecytowała wiersze o misiu i zaśpiewała przygotowane piosenki. Wszystkie maluchy smakowały – „małe co nieco”, czyli słodki miodek. Ciekawą atrakcją była też przygotowana przez nauczycielki prowadzące uroczystość fotobudka misiowa, w której dzieci mogły zrobić sobie zdjęcie.

Zabawa była znakomita, wszystkim dopisywał dobry humor, nie brakowało także ochoty do pląsów – szkoda, że dzień minął tak szybko! Do domku dzieci zabrały miłe wrażenia.

20181123_130222
SAM_0143
SAM_0144
SAM_0145
SAM_0146
SAM_0147
SAM_0148
SAM_0149
SAM_0150
SAM_0151
SAM_0158
SAM_0157
SAM_0156
SAM_0155
SAM_0154
SAM_0153
SAM_0152
SAM_0159
SAM_0160
SAM_0161
SAM_0162
SAM_0163
SAM_0164
SAM_0165

Dodaj komentarz

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
« Cze    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 22
W tym tygodniu: 631
Łącznie: 1222150
Kontakt
Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Zawadzie
 • Zawada 46 22-400 Zamość
 • 84 616 80 24
 • zawadasp@o2.pl