Zasady korzystania z zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych.

 

 

Zasady korzystania z zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadzie

(na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministerstwa Zdrowia)

 

 1. Liczba miejsc jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
  i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Zgodnie z wytycznymi, w grupie może przebywać do 12 dzieci najwięcej, zależy to od wielkości sali. Jeżeli przystosowana sala ma 25 metrów to może przebywać w niej 5 dzieci z opiekunem.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na każde dziecko i każdego opiekuna.

 1. Do grup przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 2. Dzieci przebywają w wyznaczonej stałej sali.
 3. Z sali, gdzie przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Wszystkie pomoce dydaktyczne używane do zajęć muszą zostać zdezynfekowane.
 4. Dzieci obowiązują własne, pozostawiane w szkole przybory i materiały plastyczne. Zabrania się przynoszenia przez dzieci do szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 5. Szkoła nie zapewnia wyżywienia. Rodzic w szczelnie zamkniętych pojemnikach przygotowuje wyżywienie dla dziecka na czas pobytu w oddziale przedszkolnym.
 6. Salę, w której odbywają się zajęcia należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę.
 7. Uczniowie z poszczególnych grup nie powinni mieć ze sobą kontaktu.
 8. Dzieci nie opuszczają szkoły w czasie trwania zajęć opiekuńczych.
 9. Opiekunowie i pracownicy szkoły przebywający w placówce powinni zachowywać między sobą dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły wynoszący minimum 2 m.
 10. Dzieci przyprowadzać/odbierać mogą tylko zdrowi rodzice. Nie dopuszcza się przyprowadzania/odbioru dzieci przez dziadków.
 11. Ze względu na ograniczenie do minimum przebywania w szkole osób trzecich, rodzice wyposażeni w maseczki i rękawice ochronne doprowadzają dzieci jedynie do drzwi szkoły, zachowując dystans 2 m od personelu szkoły, który przejmuje dalszą opiekę nad dzieckiem.
 12. W razie bezwzględnej potrzeby wejścia na teren szkoły osób trzecich obowiązuje osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu.
 13. Dzieci po wejściu do szkoły udają się do toalety, gdzie dokładnie myją ręce. Dzieci myją ręce często w trakcie zajęć, w szczególności przed jedzeniem oraz po wizycie w toalecie.
 14. Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 16. Szkoła pozostaje w ścisłym kontakcie telefonicznym z rodzicami uczniów przebywających na zajęciach opiekuńczych.
 17. W razie niepokojących objawów chorobowych dziecko zostaje przeprowadzone z zachowaniem 2 m odległości od innych osób do izolatorium, gdzie czeka na pilny odbiór przez rodzica. Pomieszczenie to jest wyposażone w podstawowe środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący.
 18. W przypadku podejrzenia podwyższenia temperatury ciała dziecka pracownik szkoły wykonuje pomiar temperatury bezdotykowym termometrem.
 19. Rodzice pozostawiający dziecko na zajęciach opiekuńczych w szkole wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w razie wystąpienia podejrzenia o jej podwyższeniu.
 20. W widocznym miejscu w szkole umieszcza się numery telefonów do służb medycznych, najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej, kuratora oświaty i organu prowadzącego.

Dyrektor szkoły – Ewa Szykuła

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

 

Dodaj komentarz

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
« Gru    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 263
W tym tygodniu: 664
Łącznie: 1264651
Kontakt
Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Zawadzie
 • Zawada 46 22-400 Zamość
 • 84 616 80 24
 • zawadasp@o2.pl