WOLONTARIAT

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”.

                     Jan Paweł II

           Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można osiągnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie są pełni pasji i zaangażowania . Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

W skład Szkolnego Wolontariatu wchodzą:
–       opiekun lub opiekunowie  (nauczyciel lub inny pracownik szkoły);
–       lider (wybrany spośród uczniów);
–       członkowie  – uczniowie szkoły.

Planowane efekty działań Wolontriatu:
–       zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych oferowanych dla uczniów;
–       lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania;
–       stworzenie dla dzieci i młodzieży szkolnej alternatywy w stosunku do narkotyków, przemocy w szkole, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne;
–       wzmocnienie i usprawnienie działań podejmowanych przez wolontariuszy;
–       zwiększenie samodzielności i efektywności młodych ludzi;
–       zapobieganie patologii społecznej;

CELE I DZIAŁANIA:
Cele szczegółowe  Wolontariatu
–       tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami;
–       zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
–       uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
–       kształtowanie postaw prospołecznych;
–       rozwijanie empatii, zrozumienia;
–       inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
–       kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
–       zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni;
–       kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
–       zwiększenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy;
–       budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;
–       współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
–       współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;
–       kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego placówki;
–       dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;
–       zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach;
–       wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej
–       organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym;
–       prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.

 PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA I KOORDYNATORA WOLONTARIATU:

Prawa wolontariusza:

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Wolontariatu.

4.Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu

     związanych z wykonywaną pracą.

 1. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 1. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

7Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

8 Każdy ma prawo przystąpić do Wolontariatu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów Szkolnego  Wolontariusza.

 Obowiązki wolontariusza:

 1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
 2. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Karty Pracy Wolontariusza.
 3. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach i pracach Wolontariatu.
 4. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 5. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 6. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady takie, jak:
  – zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
  –   zasada troski o los słabszych;
  – zasada równości;
  –    zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.

 Cechy wolontariusza:
–       dużo optymizmu i chęć do działania;
–       motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
–       umiejętność wygospodarowania wolnej chwili;
–       odwaga, empatia i otwartość;
–       odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
–       kultura osobista.

Kodeks etyczny wolontariusza:

 1. Być pewnym – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 2. Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 3. Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
 4. Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 5. Chętnie uczyć się – rozszerzaj swoją wiedzę.
 6. Być osobą na której można polegać – praca jest zobowiązaniem.
 7. Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie.

Zadania koordynatora:

 1. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat szkolny.
 2. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.
 3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.
 4. Organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków.
 5. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza – 5 grudnia.
 6. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

Możemy posługiwać się logo na stronie internetowej.

JESTEŚMY W KLUBIE  SZKÓŁ UNICEF!

19 września 2017r. nasza szkoła dołączyła do KLUBU SZKÓŁ UNICEF. 

UNICEF  jest organizacją humanitarną,  została wyznaczona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby chronić prawa dzieci, wspierać realizację ich podstawowych potrzeb oraz tworzyć warunki do pełnego rozwoju wszystkich dzieci.

Koordynatorem podejmowanych działań na terenie szkoły została pani Magdalena Dębska-Walkowiak, która będzie czuwała nad prawidłową realizacją wyznaczonych zadań, w których udział wezmą  uczniowie Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego oraz wychowawcy poszczególnych klas. Raz na dwa miesiące  Organizacja UNICEF będzie wyznaczała zadania  do wykonania dla uczniów naszej szkoły zgodnie z misją organizacji. A więc  mamy już wyznaczone zadanie na miesiąc wrzesień-październik więc bierzemy się do pracy.Szczegóły naszej działalności będą przedstawiane po zrealizowaniu zadania.

 

Dodaj komentarz

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
« Cze    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 43
W tym tygodniu: 886
Łącznie: 1222405
Kontakt
Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Zawadzie
 • Zawada 46 22-400 Zamość
 • 84 616 80 24
 • zawadasp@o2.pl