Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie
Zawada 46
22-400 Zamość
tel. 846168024
e-mail: zawadasp@o2.pl

DSCF5802

WIZJA   SZKOŁY

Szkoła  Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Zawadzie  jest  miejscem,  w  którym  uczeń  w  atmosferze poczucia  bezpieczeństwa,  wzajemnego  szacunku  i  zrozumienia  oraz  wsparcia  ze  strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego nabywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne do  dalszego  etapu  kształcenia i życia w społeczeństwie.

JESTEŚMY SZKOŁĄ, KTÓRA:

  • Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby.
  • Rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach.
  • Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.
  • Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.
  • Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.
  • Wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu.
  • Upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne.
  • Dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji.
  • Systematycznie tworzy własną historię i tradycje, rozwija uczniowski ceremoniał i wzbogaca szkolną symbolikę.

Dodaj komentarz