School menus

Elementary School is truly an extraordinary place of learning. Our talented staff provides each student with a rigorous standards.

The homelike quality of our school contributes to a relaxed, focused experience for the child. Our indoor classroom activities are placed on open shelves for selection as interest and readiness inspires the child. Our outdoor environment offers a beautiful developed playground with manipulatives, tricycles, pets, and gardens.

Informacja dla rodziców oddziałów przedszkolnych 4 i 5- latki oraz oddziału 0.

Praca zdalna w oddziale 4 i 5- latków W ciągu tygodnia proszę wykonać następujące zadania: Karty pracy cz.3- strona 34-43( pięciolatki). Przygotowanie do nauki czytania,pisania,liczenia- proszę wypełnić do strony 58. Karty pracy cz. 2- str. 13-17 ( czterolatki). Proszę rodziców aby odebrali książki dzieci w 

Materiały ćwiczeniowe dla oddziałów przedszkolnych.

Materiały ćwiczeniowe dla oddziałów przedszkolnych do odebrania w szkole w godzinach 7.30- 13.30

Praca zdalna w oddziale 0

Pracę w ćwiczeniach zakończyliśmy na stronie: karty pracy – s.43, ćwiczenia „Czytam, piszę liczę” – s.61. W ciągu  tygodnia proszę wykonać zadania w kartach pracy: 1. Wprowadzenie litery u: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Utrwalanie litery u (karty pracy). Naklejanie w pustych polach pod 

Informacja dla rodziców oddziałów przedszkolnych 4 i 5- latki oraz oddziału 0.

Praca zdalna w oddziale 4 i 5- latków W ciągu tygodnia proszę wykonać następujące zadania: Karty pracy cz.3- strona 34-43( pięciolatki). Przygotowanie do nauki czytania,pisania,liczenia- proszę wypełnić do strony 58. Karty pracy cz. 2- str. 13-17 ( czterolatki). Proszę rodziców aby odebrali książki dzieci w 

Materiały ćwiczeniowe dla oddziałów przedszkolnych.

Materiały ćwiczeniowe dla oddziałów przedszkolnych do odebrania w szkole w godzinach 7.30- 13.30

Praca zdalna w oddziale 0

Pracę w ćwiczeniach zakończyliśmy na stronie: karty pracy – s.43, ćwiczenia „Czytam, piszę liczę” – s.61. W ciągu  tygodnia proszę wykonać zadania w kartach pracy: 1. Wprowadzenie litery u: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Utrwalanie litery u (karty pracy). Naklejanie w pustych polach pod