Samorząd Uczniowski

Nowy opiekun Samorządu szkolnego.

W dniu 11 września  2018r. odbyły się w naszej szkole wybory opiekuna Samorządu szkolnego. W tajnym głosowaniu uczniowie spośród  5 kandydatów zdecydowaną większością głosów wybrali na opiekuna Dużego Samorządu pana Tomasza Mocha.  Pozostałym nauczycielom pozostaje nadzieja, że być może  w następnych wyborach uczniowie obdarzą  ich zaufaniem.
W dniu 10 września  uczniowie naszej szkoły wybrali prezydium  Dużego Samorządu Uczniowskiego.  Przewodniczącym Samorządu uczniowskiego został Kamil Dobromilski z kl VIIIzastępcą Patrycja Urbańska z kl. VII , sekretarzem  Wiktoria Gał z kl. V.

W dniu 11 września uczniowie klas I-III także wybrali swojego opiekuna. Została nim pani Magdalena Dębska- Walkowiak.
W dniu 12 września uczniowie klas I-III wybrali prezydium Małego Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą została Julia Dołba z klasy III, zastępcą Wiktoria Babiarz z klasy II, sekretarzem Antoni Winogrodzki z klasy I. Opiekunem Małego Samorządu jest p. Magdalena Dębska-Walkowiak.

Zwycięzcom gratulujemy i mamy nadzieję, że będą godnie reprezentować społeczność uczniowską:)

SAMORZĄDY KLASOWE:

KLASA I
Szczawińska Samanta
Winogrodzki Antoni
Łys Nicola

KLASA II
Maslany Mateusz
Zuzanna Starzak
Wiktoria Babiarz

KLASA III
Bartosz Wróbel
Julia Dołba
Błażej Dobromilski

KLASA IV:
Kinga Kasiedczak
Martyna Bździuch
Bartłomiej Rzemieniak

KLASA V:
Natalia Zychowicz
Zuzanna Macioszek
Wiktoria Gał

KLASA VI:
Kinga Staniak
Emilia Pomarańska
Zuzanna Wiatrowska

KLASA VII:
Patrycja Urbańska
Przemysław Marchwicki
Martyna Karwan

KLASAVIII
Kamil Dobromilski
Jakub Barchacki
Patryk Socha

SAMORZĄD UCZNIOWSKI TWORZĄ WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY!

Dodaj komentarz