Pedagog

PEDAGOG W NASZEJ SZKOLE

Dyrektor szkoły informuje, że od dnia 1 września szkoła nawiązała współpracę z pedagogiem. Pani pedagog  Anna Cichosz jest do dyspozycji rodziców, uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły:

poniedziałek 10.15- 14.45

wtorek 11.45- 15.00

czwartek 9.15- 13.15

 CZYM DZIECKO ŻYJE, TEGO SIĘ UCZY:   

 • jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać,
 • jeśli doświadcza wrogości, uczy się walczyć,
 • jeśli musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości,
 • jeśli jest zawstydzane, uczy się poczucia winy,
 • jeśli żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym,
 • jeśli żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności,
 • jeśli jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych,
 • jeśli żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości,
 • jeśli żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności,
 • jeśli żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie,
 • jeśli uczy się w klimacie akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć przyjaźń i miłość w świecie.

Autor nieznany, Los Angeles, 1991