WOLONTARIAT

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Wolontariat jest to „bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.”
Tak więc, wolontariat rozumiem jako działanie na rzeczy innych osób, za które nie pobieramy wynagrodzenia. Aktywność, którą możemy uznać za wolontarystyczną, musi zostać podjęta świadomie. A więc wolontariusz musi wiedzieć, od kiedy jest wolontariuszem, musi mieć określony zakres pracy, świadomość praw i obowiązków. Kolejnym aspektem pracy wolontariusza, jest dobrowolna chęć podjęcia jej, a więc brak czynników zewnętrznych warunkujących podjęcie działania, brak przymusu. Nie możemy również mówić o wolontariacie gdy pomagamy rodzinie, przyjaciołom, czy koleżance.
Wolontariuszem może zostać niemal każdy – nie musimy mieć jakichś szczególnych zdolności i umiejętności. Najważniejsze są chęci i zaangażowanie, choć czasem odpowiednia wiedza oraz doświadczenie są również potrzebne. Zasadniczo nie ma również ograniczeń wiekowych. Osoby niepełnoletnie powinny jednak uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Są również miejsca, w których wolontariusz musi mieć ukończone 18 lat.
Czym właściwie jest wolontariat i kto może zostać wolontariuszem?                       Wolontariusz nie pobiera wynagrodzenia za to, co robi. Dobrowolnie angażuje się na rzecz organizacji i innych osób, oferuje im swój wolny czas i umiejętności.
WOLONTARIAT – w jaki sposób?
Istnieją dwie podstawowe formy wolontariatu. Wolontariat długoterminowy i krótkoterminowy.
Wolontariat długoterminowy
jest  działaniem stałym i sukcesywnym sam określasz ilość przepracowanych godzin w tygodniu np. udzielanie korepetycji raz w tygodniu.
Wolontariat akcyjny (krótkoterminowy), jest zawierany w celu wypełnienia jakiegoś zadania, przeprowadzenia działania bądź pomocy w przeprowadzeniu akcji np. pomoc przy festynie, zorganizowanie Dnia Dziecka, przedstawienia dla seniorów, akcje różnorodnych zbiórek.
Wolontariat indywidualny, wolontariusz ma własne wyodrębnione stanowisko pracy, pracuje sam w porozumieniu z koordynatorem i zajmuje się konkretną działalnością, np. współpracuje z dzieckiem autystycznym, z osobą starszą dotrzymując towarzystwa w jej miejscu zamieszkania, indywidualnie pracuje z dzieckiem.
Wolontariat grupowy, w którym wolontariusz współpracuje z grupą wolontariuszy, która jest zaangażowana w realizację np. jakiegoś projektu.
WOLONTARIAT… TAK czy NIE?
TY POMAGASZ!
→ pomagasz osobom które znalazły się w trudnej sytuacji
→ pomagasz osobom starszym przełamując poczucie osamotnienia
→ pomagasz dzieciom i młodzieży w trudnościach w nauce
→ pomagasz zmieniać swoje otoczenie
→ poznajesz i integrujesz się ze społecznością w której mieszkasz
→ aktywizujesz innych i zachęcasz do działania
a co dla CIEBIE?
→ samorealizujesz się i rozwijasz się
→ jesteś aktywny
→ otwierasz się na innych ludzi
→ uczysz się komunikacji z innymi ludźmi i środowiskiem
→ uczysz się współpracy i pracy w zespole
→ zbierasz nowe doświadczenia otrzymujesz również zaświadczenie o ich zdobyciu
→ pogłębiasz pasje i szukasz nowych zainteresowań
→ fajnie spędzasz czas
Zanim zgłosisz się jako wolontariusz – zastanów się czym chciałbyś się zajmować, co sprawia ci najwięcej radości i satysfakcji – czy są to zajęcia z dziećmi, pomoc osobom starszym, a może opieka nad zwierzętami?

A MOŻE MASZ INNĄ PROPOZYCJĘ? Pomyśl, komu najbardziej mógłbyś pomóc i gdzie czułbyś się naprawdę dobrze. Jeśli już znasz odpowiedź, to po prostu…  ZGŁOŚ SIĘ DO NAS I ZACZNIEMY DZIAŁAĆ!

PAMIĘTAJ !!!!!
WOLONTARIAT TO NIE JEST NIEWOLNICTWO, TO DZIAŁANIE DOBROWOLNE
CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE !

 

KOLEJNE ŚWIĘTO…

DZIEŃ PRZYJAŹNI
„Przyjaźń jest największym darem,
jaki mądrość może ofiarować,
 aby uczynić całe życie szczęśliwym”
(autor nieznany)

W dniu 08.02.2019r. w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III obchodziliśmy  „Dzień Przyjaźni”. W Tym dniu wszystkie dzieci/uczniowie oraz wychowawcy przyszli ubrani na czerwono. Następnie Prezydium Małego Samorządu Uczniowskiego rozdało wszystkim naszym milusińskim symboliczne serduszka przyjaźni. Przyszedł również czas na rozdanie przygotowanych przez uczniów kartek przyjaźni oraz słodki poczęstunek. Nie zabrakło również miłych słów słanych do swoich kolegów i koleżanek z ławki/klasy, spiewu piosenek o przyjaźni oraz wspólnych tańców. Był to dzień, w którym wszyscy obdarzali się życzliwością, a słodki poczęstunek był tylko pretekstem do zacisnienia więzi przyjaźni pomiędzy uczniami. Nie zabrakło również miłych liścików kierowanych do nauczycieli. I tak, tym pięknym akcentem dzisiejszego dnia rozpoczynamy ferie z wielkim uśmiechem na twarzy. Życzymy wszystkim uczniom udanych ferii, odpoczynku i regeneracji sił na nowy okres szkolny,bo do wakacji jeszcze daleko…

ZABAWA KARNAWAŁOWA

 ZABAWA CHOINKOWA

6 lutego  2019r. dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III bawili się wspólnie na zabawie karnawałowej wraz z panią Dyrektor Ewą Szykułą, która powitała wszystkich zebranych na balu i włączyła się do wspólnych tańców. Dekoracja i karnawałowa atmosfera sprzyjały świetnej zabawie. Na ten dzień hol naszej szkoły stał się salą balową. Zostały również ozdobione sale, przygotowane gazetki klasowe i szkolne oraz maski karnawałowe podczas zajęć świetlicowych z panią Renatą Stempel, wychowawcami oraz opiekunem Małego Samorządu Uczniowskiego. W oddziałach przedszkolnych oraz młodszych klasach odbył się pokaz mody karnawałowej. Dzieci/uczniowie przybyli na bal w barwnych kostiumach. Pokaz zakończył się wyłonieniem przez jury króla i królowej zabawy karnawałowej. Podczas werdyktu wystrzelono konfetti, które wywołało wiele radości na twarzach naszych milusińskich. Na balu można było spotkać min.: księżniczki, piratów, koty, motylki, piłkarzy, policjantów i wiele innych baśniowych postaci. Atrakcją był  nie tylko taniec, ale również zorganizowane zabawy min.: taniec na gazecie, taniec z balonem oraz włączenie się do wspólnych tańców nauczycieli. Pląsy wyczerpały siły uczestników balu, więc podczas przerwy z apetytem konsumowali pyszne kanapki, ciasta przygotowane przez wspaniałych rodziców. Serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowanie poczęstunku oraz kreatywnych, oryginalnych strojów dla dzieci. Szczególne podziękowania kierujemy dla pani Beaty Szymańskiej-Garbaty z-cy przewodniczącej Rady Rodziców.

 

 

 

REKRUTACJA

REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zarządzenie wójta

Terminy przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły

 

 

KONKURS

XIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS KARTOGRAFICZNY im. Barbary Petchenik

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszają uczniów klas V–VIII do udziału w kolejnym konkursie na pracę o charakterze kartograficznym poruszającą tematykę: „KOCHAMY MAPY” („WE LOVE MAPS”).
Celem konkursu jest zaprezentowanie przez ucznia w zrozumiały sposób swojego wyobrażenia tego tematu oraz umiejętności jego przedstawienia w ciekawej formie graficznej. Temat ten może być przedstawiony dla takich obszarów, jak jeden lub kilka kontynentów, półkula, cały świat.
Format pracy: A3 (29,7 cm × 42 cm), dopuszczalna wypukłość 5 mm
Materiał: papier rysunkowy, karton, płótno naklejone na karton i inne
Techniki wykonania: farby (dobrze kryjące), kredki, collage, wyszywanie, wyklejanie i inne. Prac nie wolno laminować. Prosimy nie stosować rozwiązań, które nie dają gwarancji trwałości i możliwości przesyłania w kraju i zagranicę.
Wskazane jest, żeby prace zawierały podstawowe elementy siatki kartograficznej, jak: bieguny, koła podbiegunowe, zwrotniki, równik czy południk 0° lub 180° oraz skalę liczbową. Międzynarodowe jury przyznaje za takie szczegóły rysunku dodatkowe punkty. Propozycje gotowych rozwiązań można znaleźć na stronie http://lazarus.elte.hu/ccc/ccc.htm w zakładce dotyczącej konkursu im. Barbary Petchenik.
Proponujemy, żeby opiekę nad pracami, prezentacją tematu i stroną graficzną sprawowali nauczyciele geografii, przyrody i zajęć plastycznych.
Na odwrocie musi być przyklejona kartka zawierająca: tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko ucznia, datę jego urodzenia (to ważna informacja, ponieważ prace klasyfikowane są w czterech kategoriach wiekowych), nazwisko opiekuna (opiekunów) pracy, numer i adres szkoły oraz numer telefonu i e-mail szkoły.
Prace z całego świata zakwalifikowane do finałów poprzednich konkursów znajdują się na stronie https://childrensmaps.library.carleton.ca
Prace konkursowe prosimy nadsyłać do 8 marca 2019 roku na adres:
Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Z. Modzelewskiego 27
02-679 Warszawa
z dużym napisem: OSTROŻNIE, NIE ŁAMAĆ i dopiskiem KONKURS KARTOGRAFICZNY
Ogłoszenie ogólnopolskich wyników konkursu nastąpi 10 kwietnia 2019 roku. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Oddziału Kartograficznego PTG https://www.kartografia.org
Autorzy trzydziestu wyróżnionych prac otrzymają dyplomy. Sześć najlepszych prac weźmie udział w wystawie i konkursie ogólnoświatowym, który odbędzie się w Tokio w lipcu 2019 r. podczas obrad Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Autorzy prac zakwalifikowanych do etapu międzynarodowego i ich szkoły otrzymają nagrody.
Prace polskich uczniów były niejednokrotnie nagradzane:
Łukasz Rybak: Razem chronimy przyrodę Ziemi – Barcelona 1995 r.
Jacek Majewski: Czy taka będzie przyszłość Ziemi – Sztokholm 1997 r.
Kamila Sojka: Zwierzęta, mieszkańcy lądów i mórz – Ottawa 1999 r.
Patrycja Matuszewska: Jak dobrze z rodzicami – Durban 2003 r.
Alicja Ogorzelska: Jesteśmy wielką rodziną, dbajmy o nasz dom – La Coruña 2005 r.
Joanna Rozkosz: Papież Pielgrzym zjednoczył wszystkie narody – wyróżnienie w La Coruña
Magdalena Stanisławska: Cuda natury na świecie – wyróżnienie w La Coruña
Marta Londzin: Mamy różny kolor skóry ale wszyscy jesteśmy dziećmi – Moskwa 2007 r.
Katarzyna Fojcik: Muzyka nas łączy – Moskwa 2007 r.
Karolina Grząbka: Żyjąc w zglobalizowanym świecie – Santiago 2009 r.
Maria Piątkowska: Moim domem jest Europa – Rio de Janeiro 2015 r.
Klara Zagórska: Kochamy mapy – Waszyngton 2017 r.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z koordynatorem konkursu, którym jest
Bożena Ogorzelska
Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego
e-mail: bogorzel@uw.edu.pl
tel. 22 55 21 510