Piszą o nas…

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie jest publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Gminę Zamość. Atutem szkoły jest klimat małej społeczności, który sprawia, że dzieci nie są anonimowe. Dobre warunki lokalowe, przestronna i estetycznie urządzona baza lokalowa oraz wyposażenie dydaktyczne umożliwiają realizowanie zadań statutowych. Teren szkoły jest ogrodzony oraz monitorowany za pomocą kamer wizyjnych.

W szkole dominuje atmosfera szacunku i zrozumienia, a wzajemne relacje uczniów i nauczycieli sprzyjają uczeniu się. Nauczyciele planują procesy edukacyjne uwzględniając potrzeby dzieci, kształtują u uczniów umiejętność uczenia się, wskazują uczniom cele kształcenia, wyzwalają ich aktywność, motywują do nauki i regularnie informują o postępach, trudnościach i sukcesach w nauce oraz dają im możliwość uczenia się od siebie nawzajem. Podejmują ponadto różnorodne przedsięwzięcia i działania o charakterze nowatorskim
(m.in.: projekt międzynarodowy „Wolontariat i prawa człowieka”, projekt szkolny „Tradycje i zwyczaje wielkanocne oraz symbolika świąt w sztuce”, Szkolny Klub Bezpieczeństwa dla uczniów kl. IV-VI), realizują projekty unijne i programy rządowe, projekty edukacyjne („Tradycje i zwyczaje wielkanocne”, „Lepsza szkoła” z GWO, „Powtórki z plusem”) oraz programy własne (m.in.: program koła teatralnego „To i owo”, program wychowania fizycznego „Ćwicz razem z nami”, program z matematyki „Z matematyką przez życie”).

Placówka doskonali efekty swej pracy prowadząc systematyczne badania umiejętności swoich uczniów. Podejmowane w szkole działania, związane z diagnozą i analizą możliwości uczniów, ułatwiają nabywanie przez nich wiadomości i umiejętności zgodnych z podstawą programową oraz przyczyniają się do utrzymania wysokich efektów uczenia się i wpływają na sukcesy edukacyjne uczniów.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla uczniów, a także otwartym na współpracę z wieloma podmiotami działającymi w środowisku lokalnym. Uczniowie i ich rodzice mają poczucie wpływu na zasady postępowania i współżycia, które obowiązują w szkole. Uczniowie potrafią współpracować ze sobą i rozwijają samorządność. Nauczyciele inicjują działania służące rozwojowi uczniów i zaspokajaniu potrzeb społeczności, wspierają rodziców w wychowaniu dzieci, informują o ich rozwoju i wykorzystują opinie rodziców w procesie edukacji. Z funkcjonowania szkoły zadowoleni są rodzice i partnerzy szkoły, postrzegają ją jako placówkę dbającą o jakość kształcenia i wychowania.

Źródło: Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w naszej szkole w kwietniu 2014r

 

CCF20140928_00000

Dodaj komentarz