Grono Pedagogiczne

 

JĘZYK POLSKI- p. Ewa SzykułaDyrektor Szkoły

JĘZYK POLSKI- p. Arleta Psiuk 

JĘZYK POLSKI- p. Katarzyna Kozielewicz

 MATEMATYKA- p. Anita Gorzkowska- wychowawca klasy IV

 MATEMATYKA– p. Kinga Dobromilska- Wychowawca klasy VIII

FIZYKA-p. Kinga Dobromilska

CHEMIA-p. Mirek Dudek

JĘZYK ANGIELSKI- p.Sylwia Buczak-Antosiuk- Wychowawca klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI-p. Katarzyna Kozielewicz

JĘZYK ANGIELSKI-p. Mirek Dudek

PRZYRODA- p. Arleta Psiuk

HISTORIA- p. Leszek Borys
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO- p. Leszek Borys

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE- p. Cezary Gomułka
INFORMATYKA- p. Cezary Gomułka

MUZYKA- p.Cezary Gomułka

PLASTYKA- p.Tomasz Moch- Wychowawca klasy V

ZAJĘCIA TECHNICZNE- p. Anita Gorzkowska
TECHNIKA- p. Anita Gorzkowska

 WYCHOWANIE FIZYCZNE- p.Tomasz Moch

WYCHOWANIE FIZYCZNE- p. Grażyna Firek- wychowawca klasy VI

JĘZYK NIEMIECKI-p. Magdalena Lempert

BIOLOGIA-p. Barbara Gajewska

GEOGRAFIA-p. Barbara Gajewska

 RELIGIA- p. Renata Stempel

RELIGIA- ks. Rafał Kowalczuk

PEDAGOG- p. ANNA CICHOSZ

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA Ip. MAŁGORZATA WANDZAK
KLASA II
p. JOLANTA KRUK

KLASA IIIp. MARIA KUKUŁOWICZ

PEDAGOG SPECJALNYp.MAGDALENA DĘBSKA- WALKOWIAK

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

oddział „0”- p. ANNA STUDZIŃSKA

oddział przedszkolny- 4 i 5-latki- p. RENATA SIDOR