MISJA SZKOŁY
Dziecko chce być dobre,
Jeżeli nie umie - naucz,
Jeżeli nie wie - wytłumacz .
Jeżeli nie może - pomóż.
J.Korczak

PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE